Home > Какво представлява IP адресът?
последна актуализация: August 17, 2023
Mostrar autor >

Какво представлява IP адресът?

Ако разполагате с устройства, които са свързани към интернет, най-вероятно сте чували термина IP адрес. Той е един от най-важните компоненти на интернет, но е невидим за повечето потребители. Въпреки това, може би сте си задавали въпроса: Какво представлява IP адресът? Какво се прави с него? За какво ми е необходим IP адрес?

Мога да ви обясня доста абстрактния IP адрес най-лесно с една аналогия. Пощенският оператор има пакет за вас и затова трябва да знае къде живеете. За целта му е необходим физическият ви адрес, за да може да достави пратката правилно.

По същия начин работи и интернет. Ако искате да отворите даден уебсайт, на компютъра ви се изтеглят пакети с данни. Така компютърът ви пита сървъра, който съдържа уебсайта, за неговото съдържание. Сега сървърът доставя пакети с данни, но трябва да знае къде да отидат. За това отговаря вашият IP адрес. Когато сте направили заявката, сте посочили на сървъра своя IP адрес и той вече знае къде да достави пакетите с данни.

Това, разбира се, е много опростено, но по принцип е толкова просто. Сега обаче има разлика между IPv4 и IPv6.

Какво представлява адресът IPv4?

В зората на интернет се използваха IPv4 адреси. Типичният IPv4 адрес изглежда така:

192.168.0.1

Адресното пространство на IPv4 обхваща 32 бита. От чисто математическа гледна точка това са 2^32 адреса, или малко над 4 милиарда. Използваемите обаче са значително по-малко. Броят на адресите в IPv4 беше достатъчен за дълго време. В края на краищата не всеки имаше мобилен телефон, лаптоп и т.н. Въпросите се усложняват от IoT (Internet of Things), където много сензори, хладилници и т.н. изискват еиогенски IP адрес. Все повече и повече устройства са директно свързани към интернет и броят на IPv4 адресите просто не е достатъчен.

Очевидно е, че можете да преодолеете този проблем както с публични, така и с частни адреси и технология NAT. Просто обяснено, пощальонът ще достави пакета до вашия публичен адрес, а вътрешният пощальон ще достави пакета до съответния апартамент или отдел в компанията.

Така че ако зад домашния ви маршрутизатор има 5 устройства и телефонът ви иска да отвори уебсайт, сървърът на уебсайта знае на кой маршрутизатор да достави пакетите с данни. След това маршрутизаторът на свой ред отговаря за вътрешната доставка.

Въпреки това IPv4 адресите стават все по-оскъдни и трябваше да се намери решение на проблема.

Какво е IPv6?

Адресът IPv6 е с дължина 128 бита. Така че има 2^128 IPv6 адреса. Това е в цифри  340,282,366,900,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 или около 340 секстилиона. Така на всеки квадратен милиметър от Земята се падат около 600 квадрилиона IPv6 адреса. Вече виждате, че тук се движим бързо в трудно представимото. Един IPv6 адрес изглежда например така:

fe80::44a8:de0b:cc77:506f

(Може да пропуснете един или повече последователни блокове, чиято стойност е 0 или 0000, и да ги определите с две последователни двоеточия, стига да останат уникални. Така че моят адрес по-горе ще бъде изписан: fe80:0:0:44a8:de0b:cc77:506f)

Защото има толкова много от този адрес, това обяснява и защо хората са доста щедри при присвояването на IPv6 адреси. Ако си вземете сървър от хостер, някои от тях ще ви дадат цяло под-адресно пространство, което да използвате по свое желание. Там IPv6 адресите са наистина достатъчно и не е необходимо да пестите с тях.

Адресът IPv6 се състои от Мрежов префикс и Идентификатор на интерфейс.
Мрежовият префикс обозначава мрежата, подмрежата или адресния обхват. Идентификаторът на интерфейс на свой ред определя хост в тази мрежа.

IPv6 и сигурността

В контекста на IPv6 винаги се обсъжда въпросът за неприкосновеността на личния живот. Теоретично сега можете да зададете статичен IP адрес на всяко устройство на планетата. Това дава възможност за уникално проследяване на действията на вашите устройства в интернет. Бисквитките за проследяване вече няма да са необходими, защото всяко устройство може да бъде уникално идентифицирано.

Много от доставчиците на телекомуникационни услуги обаче прекъсват връзките на равни интервали от време и присвояват нови IP адреси на вашите устройства. Не знам обаче дали това е така във всички страни по света.

Ако искате да сте в абсолютна безопасност, най-добре е да защитите устройствата си от проследяване с допълнително ниво на защита. Най-добрите доставчици на VPN услуги имат защита от изтичане на информация и вашите IP адреси ще останат скрити.

Въпроси и отговори

Кратки обобщени отговори на най-важните въпроси.

Защо ми е необходим IP адрес?

Когато отправяте заявка към сървър, той трябва да знае къде трябва да бъдат доставени пакетите с данни. Можете да сравните това с адреса на вашия апартамент. Ако пощальонът не знае адреса ви, той няма да знае къде да достави пакета.

Защо има IPv4 и IPv6?

IPv4 е 32 бита и това са малко над 4 милиарда IP адреса. Въпреки това вече има повече устройства, отколкото това адресно пространство може да поеме, и бързо се добавят нови устройства, които се нуждаят от IP адрес. Ето защо беше въведен IPv6 със 128 бита, при което всеки квадратен милиметър от земята може да бъде оборудван с 600 квадрилиона IP адреса.

michael miller
Michael Miller

Майкъл е главен изпълнителен директор на VPNOnline.com, една от най-бързо развиващите се медийни компании в областта на киберсигурността. VPNOnline е основана през 2019 г., след като Майкъл се консултира с много компании от класацията Fortune 500 и установява, че много от служителите им нямат представа за киберсигурността.