Mostrar autor >

Co je to IP adresa?

Pokud máte zařízení připojená k internetu, pravděpodobně jste již slyšeli pojem IP adresa. Jedná se o jednu z nejdůležitějších součástí internetu, která je však pro většinu uživatelů neviditelná. Možná jste si však položili otázku: Co je to IP adresa? Co s ní děláte? K čemu potřebuji IP adresu?

Poměrně abstraktní IP adresu vám nejsnáze vysvětlím pomocí analogie. Listovní doručovatel pro vás má balíček, a proto potřebuje vědět, kde bydlíte. K tomu potřebuje vaši fyzickou adresu, aby mohl balíček správně doručit.

Internet zde funguje v podstatě stejně. Pokud chcete otevřít webovou stránku, stáhnou se do vašeho počítače datové pakety. Váš počítač se tedy zeptá serveru, na kterém je webová stránka, na její obsah. Server nyní dodává datové pakety, ale musí vědět, kam mají směřovat. Za to je zodpovědná vaše IP adresa. Při zadávání požadavku jste serveru sdělili svou IP adresu a ten nyní ví, kam má datové pakety doručit.

To je samozřejmě velmi zjednodušené, ale v principu je to tak jednoduché. Nyní je však rozdíl mezi IPv4 a IPv6.

Co je to adresa IPv4?

V počátcích internetu se používaly adresy IPv4. Typická adresa IPv4 vypadá takto:

192.168.0.1

Adresní prostor protokolu IPv4 zahrnuje 32 bitů. Z čistě matematického hlediska je to 2^32 adres, tedy něco přes 4 miliardy. Použitelných je však podstatně méně. Počet adres IPv4 byl po dlouhou dobu dostatečný. Koneckonců ne každý měl mobilní telefon, notebook a tak dále. Situaci komplikuje internet věcí (IoT, Internet of Things), kde mnoho senzorů, ledniček apod. vyžaduje eiogenní IP adresu. Stále více zařízení je přímo připojeno k internetu a počet adres IPv4 prostě nestačí.

Je zřejmé, že tento problém lze překlenout pomocí veřejných i soukromých adres a technologie NAT. Jednoduše vysvětleno, pošťák by doručil zásilku na vaši veřejnou adresu a interní pošťák by pak doručil zásilku do příslušného bytu nebo oddělení ve firmě.

Takže pokud je za vaším domácím směrovačem 5 zařízení a váš telefon chce otevřít webovou stránku, server webové stránky ví, na který směrovač má datové pakety doručit. Směrovač je pak zase zodpovědný za vnitřní doručení.

Adres IPv4 je nicméně stále méně a méně, a proto bylo nutné najít řešení tohoto problému.

Co je IPv6?

Adresa IPv6 má 128 bitů. Existuje tedy 2^128 IPv6 adres. To je v číslech 340,282,366,900,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 neboli přibližně 340 sextilionů. Na každý čtvereční milimetr Země tedy připadá přibližně 600 kvadrilionů adres IPv6. Už vidíte, že se zde rychle pohybujeme v těžko představitelných mezích. Adresa IPv6 vypadá například takto:

fe80::44a8:de0b:cc77:506f

(Můžete vynechat jeden nebo více po sobě jdoucích bloků, jejichž hodnota je 0 nebo 0000, a definovat je dvěma po sobě jdoucími dvojtečkami, pokud zůstanou jedinečné. Takže moje výše uvedená adresa by byla vypsána: fe80:0:0:44a8:de0b:cc77:506f)

Protože je těchto adres tolik, vysvětluje to také, proč jsou lidé při přidělování adres IPv6 poměrně štědří. Pokud si pořídíte server od nějakého hostitele, někteří vám přidělí kompletní podadresový prostor, který můžete používat podle libosti. Adres IPv6 je tam opravdu dost a nemusíte s nimi šetřit.

Adresa IPv6 se skládá z síťového prefixu a identifikátoru rozhraní.
Síťový prefix označuje síť, podsíť nebo rozsah adres. Identifikátor rozhraní zase definuje hostitele v této síti.

Soukromí a IPv6

V souvislosti s IPv6 se stále diskutuje o ochraně soukromí. Teoreticky byste nyní mohli každému zařízení na planetě přiřadit statickou IP adresu. Díky tomu je možné jednoznačně sledovat, co vaše zařízení na internetu dělají. Sledovací soubory cookie by již nebyly nutné, protože každé zařízení by bylo možné jednoznačně identifikovat.

Mnozí poskytovatelé telekomunikačních služeb však v pravidelných intervalech odpojují připojení a přidělují zařízením nové IP adresy. Zda je tomu tak ve všech zemích světa, však nevím.

Pokud chcete být v naprostém bezpečí, je nejlepší chránit svá zařízení před sledováním další vrstvou ochrany. Nejlepší poskytovatelé VPN mají ochranu proti úniku informací a vaše IP adresy zůstanou skryté.

Nejčastější dotazy

Rychlé shrnutí nejdůležitějších otázek.

Proč potřebuji IP adresu?

Když zadáte požadavek serveru, musí vědět, kam mají být datové pakety doručeny. To můžete porovnat s adresou svého bytu. Pokud listovní doručovatel nezná vaši adresu, nebude vědět, kam má balíček doručit.

Proč existují protokoly IPv4 a IPv6?

IPv4 má 32 bitů a to je něco přes 4 miliardy IP adres. Zařízení je však již více, než tento adresní prostor může pojmout, a rychle přibývají nová zařízení, která potřebují IP adresu. Proto byl zaveden protokol IPv6 se 128 bity, díky němuž může být každý čtvereční milimetr země vybaven 600 kvadriliony IP adres.

michael miller
Michael Miller

Michael je generálním ředitelem společnosti VPN Online, jedné z nejrychleji rostoucích mediálních společností v oblasti kybernetické bezpečnosti. Společnost VPN Online byla založena v roce 2019 poté, co Michael konzultoval s mnoha společnostmi z žebříčku Fortune 500 a zjistil, že mnoho jejich zaměstnanců nemá dostatečné znalosti o kybernetické bezpečnosti.