Mostrar autor >

Vad är en IP-adress?

Om du har enheter som är anslutna till Internet har du troligen hört talas om begreppet IP-adress. Det är en av de viktigaste komponenterna i Internet, men den är ändå osynlig för de flesta användare. Du kanske dock har frågat dig själv: Vad är en IP-adress? Vad gör man med den? Vad behöver jag en IP-adress till?

Jag kan förklara den ganska abstrakta IP-adressen för dig enklast med en analogi. Brevbäraren har ett paket till dig och behöver därför veta var du bor. För det behöver han din fysiska adress, så att han kan leverera paketet på rätt sätt.

Internet fungerar i stort sett på samma sätt här. Om du vill öppna en webbplats laddas datapaket ner till din dator. Din dator frågar alltså servern som innehåller webbplatsen om dess innehåll. Servern levererar nu datapaket, men de måste veta vart de ska ta vägen. Det är din IP-adress som ansvarar för detta. När du gjorde förfrågan uppgav du din IP-adress till servern och den vet nu vart den ska leverera datapaketen.

Detta är naturligtvis mycket förenklat, men i princip är det så enkelt som det är. Nu finns det dock en skillnad mellan IPv4 och IPv6.

Vad är en IPv4-adress?

I Internets första tid användes IPv4-adresser. En typisk IPv4-adress ser ut så här:

192.168.0.1

Adressutrymmet för IPv4 omfattar 32 bitar. Rent matematiskt är det 2^32 adresser eller drygt 4 miljarder. Användbara är dock betydligt färre. Antalet IPv4-adresser räckte länge till. Alla hade trots allt inte en mobiltelefon, en bärbar dator och så vidare. Komplicerande är IoT (Internet of Things), där många sensorer, kylskåp och så vidare kräver en eiogen IP-adress. Fler och fler enheter är direkt anslutna till Internet och antalet IPv4-adresser räcker helt enkelt inte till.

Det är uppenbart att man kan överbrygga detta med offentliga såväl som privata adresser och NAT-teknik. Enkelt förklarat skulle brevbäraren leverera paketet till din offentliga adress och en intern brevbärare skulle sedan leverera paketet till lämplig lägenhet eller avdelning i ett företag.

Så om det finns fem enheter bakom din hemrouter och din telefon vill öppna en webbplats vet webbplatsens server vilken router som ska leverera datapaketen till. Routern är sedan i sin tur ansvarig för den interna leveransen.

När IPv4-adresser blir ändå allt färre och en lösning på problemet måste hittas.

Vad är IPv6?

En IPv6-adress är 128 bitar lång. Det finns alltså 2^128 IPv6-adresser. Det är i siffror  340 282 366 900 900 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 eller cirka 340 sextiljoner. På varje kvadratmillimeter av jorden faller alltså cirka 600 kvadriljoner IPv6-adresser. Du ser redan att vi här snabbt rör oss in i det knappt tänkbara. En IPv6-adress ser till exempel ut så här:

fe80::44a8:de0b:cc77:506f

(Du kan utelämna ett eller flera på varandra följande block vars värde är 0 eller 0000 och definiera det med två på varandra följande kolon, så länge det är unikt. Min adress ovan skulle alltså skrivas ut: fe80:0:0:44a8:de0b:cc77:506f)

Då det finns så många av den här adressen förklarar det också varför folk är ganska generösa med att tilldela IPv6-adresser. Om du får en server från en hoster kommer vissa att ge dig ett helt underadressutrymme som du kan använda som du vill. IPv6-adresser räcker verkligen till där och du behöver inte spara med dem.

En IPv6-adress består av nätverksprefixet och gränssnittsbeteckningen.
Nätverksprefixet anger nätverket, delnätet eller adressområdet. interface identifier definierar i sin tur en värd i det nätverket.

Privatliv och IPv6

Det finns alltid diskussioner om integritet i samband med IPv6. I teorin skulle man nu kunna tilldela en statisk IP-adress till varje enhet på jorden. Detta gör det möjligt att på ett unikt sätt spåra vad dina enheter gör på Internet. Spårningscookies skulle inte längre vara nödvändiga eftersom varje enhet skulle kunna identifieras unikt.

Många teleoperatörer bryter dock anslutningarna med jämna mellanrum och tilldelar nya IP-adresser till dina enheter. Om detta är fallet i alla länder runt om i världen vet jag dock inte.

Om du vill vara helt på den säkra sidan är det bäst att skydda dina enheter från spårning med ett extra skyddslager. De bästa VPN-leverantörerna har läckageskydd och dina IP-adresser förblir dolda.

Vanliga frågor

De viktigaste frågorna sammanfattas snabbt.

Varför behöver jag en IP-adress?

När du skickar en begäran till en server måste den veta var datapaketen ska levereras. Du kan jämföra detta med adressen till din lägenhet. Om brevbäraren inte känner till din adress vet han inte var han ska leverera paketet.

Varför finns det IPv4 och IPv6?

IPv4 består av 32 bitar, vilket ger drygt 4 miljarder IP-adresser. Det finns dock redan fler enheter än vad detta adressutrymme kan hantera och det tillkommer snabbt nya enheter som behöver en IP-adress. Därför infördes IPv6 med 128 bitar, varigenom varje kvadratmillimeter på jorden kan utrustas med 600 kvadriljoner IP-adresser.

michael miller
Por: Michael Miller

Michael är VD för VPN Online, ett av de snabbast växande medieföretagen inom cybersäkerhetsområdet. VPN Online startades 2019 efter att Michael hade konsulterat många Fortune 500-företag och sett hur många av deras anställda saknade förståelse för cybersäkerhet.